Skip to content
Trobat un mecanisme que explica com una cèl·lula cancerosa es converteix en una normal

Trobat un mecanisme que explica com una cèl·lula cancerosa es converteix en una normal

10/06/2022
Share

Un nou estudi descriu com cèl·lules leucèmiques altament proliferatives acaben convertint-se en cèl·lules normals que ja no es multipliquen en canviar les modificacions químiques, l’anomenada epigenètica, d’un tipus de material genètic: l’ARN missatger. L’article s’ha publicat a la reconeguda revista Leukemia i el signa l’Alberto Bueno-Costa, investigador del grup del Dr. Manel Esteller, supervisor de l’estudi i director de l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Investigador ICREA i Catedràtic de la Universitat de Barcelona.

El càncer és una malaltia caracteritzada per la transformació d’una cèl·lula sana a una de maligna amb característiques molt diferents, com la capacitat de dividir-se de manera descontrolada. En les darreres dècades, moltes investigacions han posat de relleu diverses alteracions moleculars responsables d’aquesta conversió d’un teixit sa a un de tumoral. Tanmateix, coneixem poc del procés contrari, és a dir, ser capaços de revertir una cèl·lula cancerosa a una fisiològica, no maligna, i quins factors hi podrien intervenir.

“Sabem que una estratègia que tenen els tumors humans per esquivar l’eficàcia dels fàrmacs és canviar l’aspecte, convertint-se en un altre càncer similar però insensible al medicament usat. Per exemple, les leucèmies del tipus limfoide es canvien a l’estirp mieloide perquè el tractament no les afecti”, explica el Dr. Esteller. A partir d’aquesta idea, els investigadors van voler conèixer més sobre les vies moleculars implicades en aquestes metamorfosis cel·lulars i van estudiar un model in vitro on cèl·lules leucèmiques es transformen en cèl·lules inofensives, anomenades macròfags.

Els resultats experimentals van mostrar que la transformació de la cèl·lula maligna implica un canvi profund en les modificacions químiques que pateixen els seus ARN missatgers, els transportadors que ajuden que es formin les proteïnes. En concret, els canvis afecten la distribució d’una senyal epigenètica anomenada adenina metilada. Aquest canvi en l’accentuació química d’aquestes molècules provoca la inestabilitat de les proteïnes que defineixen la leucèmia i, en canvi, afavoreix  l’aparició de proteïnes diferenciades característiques de la cèl·lula normal que va naixent, el macròfag. Aquest procés sembla ser controlat pel gen METTL3, un fabricant de modificacions químiques de l’ARN missatger.

Aquesta línia de recerca, tot i estar encara en estat preclínic, és molt prometedora i s’ha de continuar explorant com una nova via en la lluita contra la leucèmia. De fet, tal com comenta el Dr. Esteller, “els primers fàrmacs preclínics contra aquesta diana ja s’han desenvolupat en models experimentals de malalties malignes de la sang, amb la qual cosa proporcionem una altra raó per la qual aquests medicaments en desenvolupament podrien ser útils a les teràpies del càncer, particularment en el cas de les leucèmies i els limfomes.”

El desenvolupament de noves estratègies és una excel·lent notícia pels milers de pacients diagnosticats cada any amb malalties hematològiques. Potser, a mitjà termini, convertir les cèl·lules de la leucèmia en cèl·lules normals serà part del nostre arsenal contra el càncer.

 

Article:

Bueno-Costa A, Piñeyro D, García-Prieto CA, Ortiz-Barahona V, Martinez-Verbo L, Webster NA, Andrews B, Kol N, Avrahami C, Moshitch-Moshkovitz S, Rechavi G, Esteller M. Remodelling of the m6A RNA landscape in the conversion of acute lymphoblastic leukemia cells to macrophages. Leukemia, https://doi.org/10.1038/s41375-022-01621-1, 2022.

Més notícies

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia