Skip to content

Avantatges fiscals

Avantatges fiscals

La solidaritat de les empreses ofereix avantatges en l’àmbit fiscal, amb l’objectiu d’incentivar la col·laboració en projectes socials.

Deduccions per a persones físiques:

Donatius de fins a 250 €

A partir de la declaració corresponent
en la Renda de l’exercici 2024

80%

Import addicional que excedeixi els 250 €

Té una deducció afegida. Renda exercici 2024

40%

Donatius durant 3 anys com a mínim.

Quan una persona fa un donatiu en els 2 exercicis fiscals anteriors per un import igual o superior a la Fundació, es beneficia d’una deducció extra de fins a un 45%.

45%

Deduccions per a empreses:

Donatius purs i simples

Quan l'empresa fa un Donatiu, es beneficia d’una deducció de fins a un 40% en la quota íntegra de l’Impost de Societats, amb un límit del 15% sobre la base imposable.

40%

Donatius durant 3 anys com a mínim.

Quan l’empresa fa un donatiu en els 2 exercicis fiscals anteriors per un import igual o superior a la Fundació, es beneficia d’una deducció extra de fins a un 50%.

50%

La Fundació Josep Carreras és una entitat no lucrativa recollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, reguladora del “règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge”.

Articles 17, 18 i 20 Llei 49/2002. Quan l’empresa fa un Donatiu (donacions i aportacions irrevocables, pures i simples, que no es comuniquen per part de l’empresa), es beneficia d’una deducció de fins a un 35 % a la quota íntegra de l’Impost de Societats, amb un límit del 10 % sobre la base imposable. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius que conclouen en els 10 anys immediats i successius.

Deduccions per col·laboració

Quan l’empresa firma un Conveni de Col·laboració empresarial per a activitats d’interès general, la quantitat donada es considera despesa deduïble de la base imposable de l’impost de Societats, sense límit de quantitat.

Article 25 Llei 49/2002. Quan una empresa firma un Conveni de Col·laboració empresarial per a activitats d’interès general, la quantitat donada es considera una despesa deduïble de la base imposable de l’impost de Societats, sense límit de quantitat. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes poden aplicar-se a les liquidacions dels períodes impositius posteriors. És una activitat no subjecta a IVA i permet la comunicació de l’acord segons s’estipuli en el conveni.

Patrocini publicitari

Quan l’empresa firma un Conveni de Col·laboració empresarial per a activitats d’interès general, la quantitat donada es considera despesa deduïble de la base imposable de l’impost de Societats, sense límit de quantitat.

Article 6. Contractes de patrocini publicitari. Els ajuts econòmics realitzats a una entitat no lucrativa en virtut d’aquests contractes (definits en l’article 24 de la Llei 34/1998 General de Publicitat), seran considerats despesa deduïble de la base imposable de l’impost de Societats, sense límit de quantitat. És una activitat subjecta a IVA per considerar-se prestació de serveis, deduïble íntegrament per l’empresa excepte en casos especials.

Ser imparable contra la leucèmia ara té encara més avantatges

Calcula la teva devolució!

Des de l’1 de gener de 2024, pots recuperar fins al 80 % de la teva aportació i deduir tots els teus donatius en la Declaració de la Renda.

Fes-te soci/sòcia de la cura de la leucèmia!

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia