Skip to content
La fàbrica de cèl·lules imparables

La fàbrica de cèl·lules imparables

2018

El 2016, mitjançant una campanya de captació de fons col·laborativa, vam recaptar-ne els necessaris per adquirir un instrument necessari per “fabricar” els CAR-T. Un equip Prodigy®, una màquina necessària per inocular amb un virus els limfòcits T de forma absolutament segura i estanca. I fer créixer les cèl·lules personalitzades en prou quantitats per administrar al pacient.

Però l’explicació tècnica és complicada. Per aquest motiu, nosaltres l’anomenem la fàbrica de cèl·lules imparables. El 2018 ens vam proposar arribar a recaptar 1 milió d’euros perquè es pogués dur a terme el primer assaig clínic de les cèl·lules CAR-T a Europa per pacients amb limfoma de Hodgkin i tipus de limfomes Hodgkin tipus T en recaiguda. I ho vam aconseguir!

Materials de la campanya

Altres campanyes

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia