Skip to content

La gammapatia monoclonal de significat incert (GMSI)

La informació proporcionada a www.fcarreras.org serveix per donar suport a la relació que existeix entre els pacients/visitants d’aquest lloc web i del seu metge, però no per reemplaçar-la.

Informació revisada per la Dra. Rocío Parody Porras, Metgessa especialista en Hematologia. Membre de la Direcció de REDMO (Registre de Donants de Medul·la Òssia) i de l’equip mèdic de la Fundació. Col·legi de Metges de Barcelona (Col. 35.205)

La gammapatia monoclonal de significat incert és una malaltia que s’origina a la medul·la òssia.  Vegeu apartat Leucèmia, medul·la òssia i cèl·lules sanguínies.

La gammapatia monoclonal de significat incert (GMSI) és una malaltia de la medul·la òssia, en concret de les cèl·lules plasmàtiques, com la resta de gammapaties monoclonals.

Les cèl·lules plasmàtiques produeixen immunoglobulines (Ig) o anticossos, substàncies que circulen per la sang amb l’objectiu de defendre a l’individu, i ataquen tota matèria estranya que entri a l’organisme. Cada Ig consta de dues cadenes pesants: gamma (IgG), alfa (IgA), mu (IgM), delta (IgD), o èpsilon (IgE) i dues cadenes lleugeres (kappa o delta).

Les gammapaties monoclonals inclouen un grup de malalties caracteritzades per la proliferació de clonal de cèl·lules plasmàtiques que produeixen un únic tipus de cadena lleugera i/o pesant (component monoclonal) en quantitats excessives. La més freqüent és la IgG.

El terme de gammapatia monoclonal de significat incert (GMSI) s’utilitza quan existeix la presència d’un component monoclonal però no es donen criteris diagnòstics per al diagnòstic de mieloma múltiple, amiloïdosi primària, macroglobulinèmia de Waldenström o malaltia de les cadenes pesants. També es pot denominar gammapatia monoclonal idiopàtica.

La prevalença de la GMSI és considerable en la població d’edat avançada, i s’observa en més de l’1 % dels individus de més de 60 anys i en més del 5 % dels de més de 80 anys. És més freqüent en el sexe masculí i en la població africana, i sembla que s’associa a l’obesitat.

Es desconeix per què apareix la gammapatia monoclonal de significat incert (GMSI). Els canvis genètics i els desencadenants ambientals semblen fer-hi un paper important.

La GMSI no és contagiosa.

Vegeu apartat Leucèmia, medul·la òssia i cèl·lules sanguínies.

Generalment, les persones amb gammapatia monoclonal no experimenten signes o símptomes. Algunes persones poden tenir una granellada o problemes nerviosos, com ara entumiment o formigueig. Les persones amb aquest trastorn també són més propenses a tenir una pèrdua de la densitat òssia i fractures. La gammapatia monoclonal de significat incert s’acostuma a detectar per casualitat quan es fa una anàlisi de sang amb motiu d’una altra afecció en la majoria dels casos (60-70 %).

El diagnòstic s’estableix en realitzar-se una anàlisi de sang i es basa en la presència d’una Ig monoclonal en quantitats inferiors a 30g/L i un percentatge de cèl·lules plasmàtiques en medul·la òssia inferior al 10 % amb absència de dany orgànic atribuïble a la gammapatia (renal, òssia, etc.).

Tots els pacients de GMSI han de romandre sota observació i controls rutinaris cada 3 mesos, 6 mesos o 1 any, segons l’estat de cada persona. Això es fa per poder detectar aviat qualsevol complicació que pogués sorgir.

És important establir el diagnòstic diferencial entre la GMSI i el mieloma múltiple, ja que les GMSI no requereixen tractament, mentre que el mieloma múltiple generalment sí.

Els pacients s’han de sotmetre a un diagnòstic acurat per estadificar la seva malaltia. Abans de desenvolupar mieloma actiu, els pacients passen per dues etapes més inicials de la malaltia. Aquestes etapes precursores són la gammapatia monoclonal de significat indeterminat (GMSI) i el mieloma múltiple quiescent (MMQ), també anomenat smoldering o indolent.

No totes les GMSI acaben derivant en un mieloma, però tots els mielomes sí han tingut prèviament una GMSI.

Per raons desconegudes, segons diversos estudis, el 14 %, 25 % i 41 % dels pacients amb GMSI evolucionen a mieloma múltiple als 10, 20 i 25 anys, respectivament. L’única manera d’establir si la GMSI és realment benigna o constitueix la primera manifestació d’un mieloma múltiple és realitzar un control anual del component M (anticòs monoclonal anòmal).

Actualment, no existeix forma de saber qui desenvoluparà mieloma múltiple o un altre tipus de malaltia (macroglobulinèmia de Waldenström, amiloidosi, limfoma) però hi ha alguns factors que poden dir si el risc és més alt o menys alt (criteris del grup de la clínica Mayo):

 • La quantitat de proteïna M a la sang: el risc augmenta amb un CM ≥ 1.5 gr/dl
 • El tipus de proteïna M: sobretot si no és IgG.
 • La ràtio de cadenes lliures en sèrum (FCL) si és més alta que 1.65. Els pacients amb GMSI s’estratifiquen segons el nombre de factors de risc, i així els de risc baix (sense cap dels factors anteriors) tenen un risc de progressió a 20 anys del 5 %, els de risc intermedi (1 o 2 factors de risc) tenen un risc de 21 % i 37 % respectivament, i els de risc alt (3 factors) d’un 58 %.

A l’Estat espanyol existeix un gran teixit associatiu per a pacients amb càncer hematològic que, en molts casos, pot informar-te, assessorar-te i fins i tot realitzar alguns tràmits. Aquests són els contactes d’algunes de les associacions per Comunitats Autònomes:

Totes aquestes organitzacions són externes a la Fundació Josep Carreras.

ESTATAL

 • CEMMP (Comunidad Española de Pacientes de Mieloma Múltiple) 
 • AEAL (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AFECTADOS POR LINFOMA, MIELOMA y LEUCEMIA)
 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera o trucant al 900 100 036 (24h).
 • AELCLES (Agrupación Española contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre)
 • FUNDACIÓ JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCÈMIA
 • FUNDACIÓ SANDRA IBARRA
 • GEPAC (GRUPO ESPAÑOL DE PACIENTES CON CÁNCER)
 • MPN España (Asociación de Afectados Por Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas)


ANDALUSIA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • ALUSVI (ASOCIACIÓN LUCHA Y SONRÍE POR LA VIDA). Sevilla
 • APOLEU (ASOCIACIÓN DE APOYO A PACIENTES Y FAMILIARES DE LEUCEMIA). Cadis


ARAGÓ

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • ASPHER (ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS RARAS DE ARAGÓN)
 • DONA MÉDULA ARAGÓN


ASTÚRIES

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • ASTHEHA (ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS HEMATOPOYÉTICOS Y ENFERMOS HEMATOLÓGICOS DE ASTURIAS)


CANTÀBRIA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.


CASTELLA-LA MANXA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.


CASTELLA I LLEÓ

 • ABACES (ASOCIACIÓN BERCIANA DE AYUDA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE)
 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • ALCLES (ASOCIACIÓN LEONESA CON LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE). Lleó.
 • ASCOL (ASOCIACIÓN CONTRA LA LEUCEMIA Y ENFERMEDADES DE LA SANGRE). Salamanca.


CATALUNYA


COMUNITAT VALENCIANA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • ASLEUVAL (ASOCIACIÓN DE PACIENTES DE LEUCEMIA, LINFOMA, MIELOMA Y OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE DE VALENCIA)


EXTREMADURA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • AFAL (AYUDA A FAMILIAS AFECTADAS DE LEUCEMIAS, LINFOMAS; MIELOMAS Y APLASIAS)
 • AOEX (ASOCIACIÓN ONCOLÓGICA EXTREMEÑA)


GALÍCIA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • ASOTRAME (ASOCIACIÓN GALLEGA DE AFECTADOS POR TRASPLANTES MEDULARES)


ILLES BALEARS

 • ADAA (ASSOCIACIÓ D’AJUDA A L’ACOMPANYAMENT DEL MALALT DE LES ILLES BALEARS)
 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.


ILLES CANÀRIES

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • AFOL (ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ONCOHEMATOLÓGICAS DE LANZAROTE)
 • FUNDACIÓ ALEJANDRO DA SILVA


LA RIOJA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.


MADRID


MÚRCIA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.


NAVARRA

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.


PAÍS BASC

 • AECC (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER). Present a les diferents províncies i a moltes localitats. Contactar amb la seu més propera.
 • PAUSOZ-PAUSO. Bilbao


CIUTATS AUTÒNOMES DE CEUTA I MELILLA

Et convidem també a seguir-nos a través de les nostres xarxes socials principals (Facebook, Twitter i Instagram) on sovint compartim testimonis de superació.

Si resideixes a l’Estat espanyol, també pots posar-te en contacte amb nosaltres enviant-nos un correu electrònic a imparables@fcarreras.es perquè t’ajudem a posar-te en contacte amb altres famílies que han superat aquesta malaltia.

* D’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia informa que tota la informació mèdica disponible a www.fcarreras.org ha estat revisada i acreditada pel Dr. Enric Carreras Pons, Col·legiat núm. 9438, Barcelona, ​​Doctor en Medicina i Cirurgia, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Hematologia i Hemoteràpia i Consultor sènior de la Fundació; i per la Dra. Rocío Parody Porras, Col·legiada núm. 35205, Barcelona, ​​Doctora en Medicina i Cirurgia, Especialista en Hematologia i Hemoteràpia i adscrita a la Direcció mèdica del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) de la Fundació).

Informació revisada al novembre de 2023.

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia