Skip to content
Les donacions efectives de medul·la òssia a Espanya es multipliquen per set en 10 anys

Les donacions efectives de medul·la òssia a Espanya es multipliquen per set en 10 anys

18/09/2021
Share

L’augment en l’efectivitat es deu a dos factors que recull el Pla nacional de medul·la òssia, liderat per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT): l’increment de donants inscrits i la millora qualitativa del Registre de Donants de Medul·la Òssia d’Espanya (REDMO).

El REDMO s’acosta als 450.000 donants. En els primers vuit mesos del 2021, van ser 19.268 els donants registrats, la qual cosa representa un 9 % d’increment respecte al 2020 i una mitjana de 2.400 nous donants cada mes.

La millora en la qualitat dels tipatges HLA i el rejoveniment dels donants inscrits en el REDMO són claus en aquest augment de la donació efectiva. La mitjana d’edat dels donants en el Registre és de 33 anys, i la dels donants registrats el 2021, de 28.

El Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, l’ONT felicita la Fundació Josep Carreras per la celebració dels 30 anys de vida que compleix el REDMO i, juntament amb les coordinacions autonòmiques de trasplantaments, dona suport al rellançament de la campanya «Un match × una vida», amb l’objectiu d’arribar als 500.000 donants inscrits a Espanya.

El compromís de la societat espanyola amb la donació de medul·la òssia s’ha reforçat al llarg dels últims anys, i durant els darrers mesos això no ha canviat.

Les dificultats provocades per les successives onades de la pandèmia de la COVID-19 no han frenat aquest tipus de donació. Així es desprèn de les dades proporcionades per l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO), gestionat per la Fundació Josep Carreras en coordinació amb l’ONT i les comunitats autònomes, i que es donen a conèixer amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia el dissabte 18 de setembre.

Durant els primers vuit mesos del 2021, s’han fet 176 col·lectes de donants espanyols, davant de les 136 fetes en el mateix període de l’any anterior, cosa que suposa un augment del 29 %. D’aquestes 176 col·lectes, 96 van ser per a pacients espanyols, i això situa l’autosuficiència del nostre sistema en el 23 %, enfront del 4 % del qual es partia quan l’ONT va posar en marxa el Pla nacional de medul·la òssia (PNMO) a principis del 2013. D’altra banda, 80 col·lectes van viatjar fora de les nostres fronteres per a pacients estrangers, de vegades de països tan llunyans com l’Argentina o Nova Zelanda.

Aquesta dada mostra que la pandèmia no ha frenat el ritme exponencial de creixement en el nombre de col·lectes, és a dir, de donants registrats en el REDMO que han resultat compatibles amb un pacient i han fet la donació efectiva. En concret, el 2011 es van fer 34 col·lectes, i el 2020, un total de 220. Això significa que, en una dècada, el nombre de donants efectius s’ha multiplicat per set.

L’augment en l’efectivitat de donants està relacionat directament amb dos factors clau que constitueixen objectius del PNMO. El primer és l’increment del nombre de persones inscrites en el REDMO. En aquest aspecte, un total de 19.268 persones s’han inscrit com a donants de medul·la òssia en el Registre durant els vuit primers mesos del 2021, cosa que representa un augment del 9 % en comparació del nombre d’inscrits en el mateix període de l’any 2020. Per tant, el ritme d’incorporacions és de 2.400 nous donants cada mes o de 80 nous donants cada dia.

Amb un total de 446.561 donants disponibles en el REDMO el 31 d’agost de 2021, Espanya s’acosta als 500.000 donants registrats, un dels objectius establerts pel PNMO per al 2022. Des que es va iniciar el PNMO, el nombre de donants inscrits al nostre país s’ha multiplicat per quatre.

Avui dia, el Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia, format per tots els registres nacionals, disposa de més de 39 milions de donants —incloses les unitats de sang de cordó umbilical—, entre els quals es fan les cerques internacionals per a qualsevol pacient que ho necessiti.

El segon dels factors que explica l’augment del nombre de donants efectius té a veure amb la millora qualitativa del REDMO. En aquest sentit, destaca l’esforç fet per millorar la qualitat dels tipatges HLA (dades immunològiques dels donants registrats) en els últims anys, la qual cosa es tradueix en uns processos de cerca més àgils. També ha estat fonamental que el PNMO hagi afegit entre els seus objectius la incorporació de donants més joves i una representació més gran de donants homes entre els inscrits. El motiu és que aquest perfil de donant es relaciona amb millors resultats posttrasplantament i és el més sol·licitat pels equips de trasplantament i, per tant, té més possibilitats de convertir-se en donant efectiu.

Actualment, en el REDMO la mitjana d’edat de les persones inscrites és de 33 anys i el 53 % dels donants que componen el Registre són menors de 40 anys. En els donants incorporats al llarg del 2021, la mitjana d’edat es redueix fins als 28 anys. No obstant això, només el 36 % dels donants registrats són homes, enfront d’un 64 % de dones. Aquesta dada contrasta amb el fet que, de cada 10 donants efectius, set són homes, la qual cosa posa de manifest la importància d’atreure donants homes.

Quant als trasplantaments no emparentats que s’han efectuat a Espanya, les dades el 2021 han millorat significativament no només en comparació del 2020, sinó també del 2019. D’aquesta manera, en el període gener-agost d’aquest any, s’han dut a terme 398 infusions de progenitors hematopoètics, davant dels 275 dels primers vuit mesos del 2020 i els 296 del mateix interval del 2019.

L’ONT reconeix l’important esforç dut a terme per aconseguir aquests resultats per part de tots els participants en el PNMO, les comunitats autònomes, les societats científiques, les associacions de pacients, el REDMO i la mateixa ONT. Des del principi, el PNMO ha comptat amb finançament tant de l’Administració central com de l’autonòmica. En concret, el Ministeri de Sanitat ha destinat 7,3 milions d’euros des del 2013 al desenvolupament d’aquest Pla, tant per als tipatges HLA com per a activitats de promoció de la donació de medul·la òssia i d’informació als potencials donants.

«Un match × una vida»: el teu compromís salva vides

Donar informació veraç i constant és un dels compromisos principals que s’inclouen dins del PNMO. Per això, amb motiu del Dia Mundial del Donant de Medul·la Òssia, l’ONT, la Fundació Josep Carreras i les 17 coordinacions autonòmiques de trasplantaments rellancen la campanya «Un match × una vida», que pretén fomentar la donació de medul·la i atreure donants potencials d’entre 18 i 40 anys, especialment homes, per ajudar a arribar als 500.000 donants inscrits en el REDMO.

La iniciativa compta amb un web (www.unmatchxunavida.com), que recull tota la informació necessària per registrar-se com a donant. Només el 2019, la repercussió mediàtica de la campanya es va traduir en més de 50.000 reproduccions del vídeo promocional, 4.000 seguidors a les xarxes socials i més d’1.000.000 d’impressions en el conjunt de les publicacions. Hi va haver, també, més de 170 aparicions a la premsa, la ràdio i la televisió. Així mateix, es van rebre i contestar més de 1.000 preguntes sobre donació de medul·la òssia. Amb aquest nou impuls a la campanya, es persegueix que el missatge continuï calant en la societat i, particularment, entre els més joves.

A la pàgina web de la campanya «Un match × una vida», http://unmatchxunavida.com, es recull informació sobre la donació de medul·la òssia i s’hi indiquen els centres de referència per fer-se donant. Aquesta informació també està disponible a la pàgina web de l’ONT i a la de la Fundació Josep Carreras.

L’ONT agraeix a entitats com RENFE, Iberia, el Consell Superior d’Esports (CSD) i La Liga la seva col·laboració en el rellançament de la campanya. L’operadora ferroviària compartirà el vídeo en tots els seus trens d’alta velocitat (AVE) i llarga distància durant el mes d’octubre vinent. D’altra banda, el CSD i La Liga impulsaran la difusió del vídeo a les xarxes socials i a través de les diferents federacions esportives nacionals. Així mateix, l’ONT agraeix a Mediaset España el suport en la promoció de la donació de medul·la òssia a través dels seus diferents canals, mitjançant les diferents iniciatives que ha llançat, al llarg de la seva història, associades a la campanya «Ets perfecte per a uns altres» del seu projecte de comunicació social «12 Meses».

Amb motiu del Dia Mundial del Donant, l’ONT expressa el seu reconeixement i agraïment als donants per un gest que pot transformar la vida d’aquelles persones que requereixen un trasplantament de medul·la òssia i no tenen un donant compatible entre els seus familiars.

Aprofita també aquest dia per felicitar la Fundació Josep Carreras per la celebració dels 30 anys de la posada en marxa del REDMO, un registre que no ha deixat de créixer en les últimes tres dècades i que gestiona des de llavors per designació del Ministeri de Sanitat, a través de la mateixa ONT.

Més notícies

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia