Skip to content

La nostra història

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) fou creat per la Fundació Josep Carreras el 1991 amb l’objectiu d’aconseguir que tots els pacients amb leucèmia (o altres malalties de la sang) que necessitaven un trasplantament de medul·la òssia per a la seva curació i que no tenien un donant familiar compatible, poguessin accedir-hi mitjançant una donació de medul·la òssia precedent d’un donant voluntari no emparentat.

Amb els anys, a la medul·la òssia es van afegir la sang perifèrica i les unitats de sang de cordó umbilical crioprotegides en els bancs de cordó umbilical, per així facilitar encara més l’accés a aquest tipus de trasplantament.

Creació del REDMO

Fins al moment de la creació del REDMO, els pacients espanyols no podien accedir als registres de donants que altres països desenvolupats ja havien creat. Òbviament, això suposava una limitació important per a la curació de moltíssims pacients. La Fundació va aconseguir establir mecanismes de col·laboració amb els registres de donants de diversos països europeus i d’Amèrica del Nord, i va poder oferir els pacients i els equips mèdics la possibilitat d’accedir als milions de donants que en aquell moment ja havien prestat el seu consentiment a realitzar una donació de medul·la en cas que algun pacient de qualsevol lloc del món ho necessités.

Integració en la xarxa assistencial pública

El ple desenvolupament del REDMO es va assolir el 1994, amb la seva integració en la xarxa assistencial pública del Sistema Nacional de Salut, mitjançant la firma del primer Acord Marc entre la Fundació Josep Carreras i el Ministeri de Sanitat, a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments (ONT).

En aquest Acord s’estableix que el REDMO és responsable de la gestió de la base de dades dels donants voluntaris espanyols, de la recerca de donants compatibles per als pacients espanyols i de la coordinació del transport de la medul·la òssia, sang perifèrica o sang de cordó umbilical des del lloc d’obtenció fins al centre de trasplantament.

A més, la Fundació té subscrits convenis de col·laboració amb totes les comunitats autònomes per garantir la coordinació en les tasques de recerca de donants no emparentats i obtenció i transport del producte.
Les recerques que realitza el REDMO es financen principalment amb pressupostos del sistema sanitari públic, concretament dels hospitals que les sol·liciten.

Únic programa autoritzat a Espanya

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) és l’únic programa autoritzat a Espanya per gestionar les recerques de donants de cèl·lules mare de la sang no emparentats, per als pacients atesos en els centres espanyols que ho requereixin, i l’únic registre de donants autoritzat per gestionar les obtencions de cèl·lules mare de la sang dels donants residents en el nostre país. Actualment, el Registre de Donants de Medul·la Òssia de la Fundació compta amb més de 470.000 donants de medul·la òssia tipificats i 62.000 unitats de sang de cordó emmagatzemades.

El REDMO està interconnectat amb la xarxa internacional de registres i, per tant, pot accedir als donants voluntaris i a les unitats de sang de cordó umbilical disponibles en qualsevol part del món.

El REDMO està reconegut oficialment com a establiment de teixits i compleix amb els requisits de l’Acord Marc i el RDL 9-2014.

El REDMO segueix també els estàndards de la World Marrow Donor Association (WMDA). Pots llegir-los AQUÍ

El REDMO compta amb la qualificació de la WMDA (World Marrow Donors Association) des del 2019 per complir tots els seus estàndards de qualitat (WMDA Qualification for adult volunteer donors and cord blood units based on compliance with all WMDA benchmark Standards) i està en procés d’acreditació.

Informat sobre la donació de medul·la òssia

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia