Skip to content
La Fundació Josep Carreras sol·licita als partits polítics que incloguin en els seus programes electorals el Dret a l’Oblit Oncològic
Edu

La Fundació Josep Carreras sol·licita als partits polítics que incloguin en els seus programes electorals el Dret a l’Oblit Oncològic

01/06/2023
Share
Aquestes i altres millores ja es trobaven en tràmit parlamentari i pròximes a la seva aprovació.

A causa de la dissolució de les Corts i a l’avançament de les eleccions generals, la Llei del Dret a l’Oblit oncològic, que es trobava pendent de ratificació parlamentària immediata, ha quedat postergada fins a la constitució d’un nou Parlament.

Per aquest motiu, la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia ha sol·licitat a cadascun dels partits polítics amb representació parlamentària que incloguin en el seu programa electoral les propostes i millores a la Llei del Dret a l’Oblit oncològic, així com a la Proposició de Llei per a millorar la protecció social i laboral de les persones a les quals els hagués estat diagnosticada una malaltia greu o carcinoma.

Seria desitjable que, immediatament després del reinici de l’activitat parlamentària, es reprenguessin els treballs en Comissió i Ple a partir del punt en què es trobava el tràmit legislatiu evitant així retards sobre una problemàtica l’abordatge de la qual suscita un ampli consens.

Aquestes normatives són de gran importància per als pacients que superen un càncer i els que pateixen un càncer cronificat i les seves famílies. Així mateix, la Fundació Josep Carreras sol·licita, entre altres propostes, que es valori l’abolició de les taxes acadèmiques i universitàries si el pacient perd convocatòria d’examen.

La inversió en recerca en l’àmbit oncològic ha permès millorar els tractaments i les taxes de supervivència. Avui dia és possible considerar el càncer com una malaltia que tendeix a la cronificació en moltes de les seves variants. Això suposa un canvi de paradigma, perquè cada vegada hi ha més persones que superen o cronifiquen la malaltia.

Malgrat els avanços, no tots els pacients aconsegueixen una remissió completa. Per això, continua sent necessari donar suport a la recerca científica com la que realitza l’Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

Dades de l’informe ‘Jóves i Leucèmia’

En un informe sobre ‘Joves i Leucèmia’ que vam presentar a finals de 2022: “el 47% dels pacients afirmava haver trobat dificultats en intentar sol·licitar un préstec; el 70% en demanar una assegurança de decessos i el 83% quan intentaven contractar una assegurança de vida” . Així mateix, “a gairebé 8 de cada 10 la malaltia els havia impactat negativament en l’àmbit laboral; 6 de cada 10 havien d’abandonar o discontinuar el seu treball durant el tractament i,després de gairebé dos anys (20 mesos de mitjana), només 1 de cada 2 (el 53%) s’havia reincorporat al seu treball i el 30% ho farien amb condicions diferents a les que tenien”.

Finalment, “el 40% declarava haver hagut de tornar a pagar taxes acadèmiques en els seus centres d’estudi”.

Segons l’informe anual editat per la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica, Las cifras del cáncer en España, la incidència del càncer augmentarà en els pròxims anys sent l’estimació del nombre de nous casos de càncer a Espanya per a l’any 2023, 279.260 Globalment, la supervivència neta a cinc anys del diagnòstic dels pacients diagnosticats en el període 2008- 2013 a Espanya va ser de 55,3% en els homes i de 61,7% en les dones.

En el cas de la Llei del Dret a l’Oblit oncològic, el passat 25 de maig el Partit Socialista va presentar una sèrie d’esmenes que modificarien en Reial decret legislatiu 01/20074 (Llei General per als Drets dels Consumidors i Usuaris). Aquestes esmenes prometien el següent: Aquestes esmenes prometien el següent:

– Declarar nul·les totes les clàusules basades en els antecedents oncològics que excloguin o discriminin a l’hora de contractar productes o serveis.

– Evitar que es puguin tenir en compte els antecedents oncològics de l’assegurat per a imposar condicions més oneroses en els contractes d’assegurances.

– Establir el dret a no declarar que s’ha patit un càncer quan hagi de contractar-se una assegurança vinculada a un préstec hipotecari.

– Així mateix el dret a l’oblit oncològic es faria efectiu als 5 anys de la remissió completa de la malaltia. Preguem també que puguin incloure en la nova llei tot el relatiu al pacient crònic que conviu amb la malaltia.

– Aquesta proposta de renovació de la llei abolia també l’obligatorietat de renovació del permís de conduir als 3 anys per als pacients amb càncer.

Respecte al Dret a l’Oblit Oncològic, també sol·licitem formalment que es pugui desenvolupar la llista de condicions de salut, a més del VIH, que apliquen a l’Article 1 de la Llei 4/2018 de l’1 de juny, per la qual 1. seran nul·les aquelles clàusules, estipulacions, condicions o pactes que excloguin a una de les parts, per tenir VIH/SIDA o altres condicions de salut. 2. Així mateix, serà nul·la la renúncia a l’estipulat en aquesta disposició per la part que tingui VIH/SIDA o altres condicions de salut”.

D’altra banda, el mes de maig de 2022, una vegada aprovada per unanimitat pel Senat, va entrar en el Congrés dels Diputats la 124/000012 Proposició de Llei per a millorar la protecció social i laboral de les persones a les quals els hagués estat diagnosticada una malaltia greu o carcinoma. Entenem que aquesta iniciativa legislativa que està en vies de tramitació també és essencial per a continuar avançant en la protecció social i laboral d’aquestes persones.

Més notícies

Vull estar al dia de la lluita contra la leucèmia